Be-Part

Be-Part, Platform voor actuele kunst, is een internationaal laboratorium voor de creatie en de verspreiding van hedendaagse kunst. Gericht op beeldende kunst, kent het ook een belangrijke plaats en aandacht toe aan de raakvlakken en interacties met andere disciplines, om zo actuele kunst voor te stellen in al zijn diversiteit, en het publiek te laten kennismaken met de recente ontwikkelingen en de debatten in de kunstwereld.

Be-Part, een initiatief van de provincie West-Vlaanderen, is noch een museum noch een Kunsthalle, maar een instelling die in één en hetzelfde gebouw en rond kunst de functies van presentatieplek, werkplaats en atelierwerking combineert. Het platform ontwikkelt een geheel van tijdelijke activiteiten, zonder een permanente collectie uit te bouwen, en dit in een dynamische en open context.