Rinus Van de Velde

*1983, Leuven (BE) / woont en werkt in Antwerpen (BE)

Aan de basis van het tekenwerk van de jonge Belgische kunstenaar Rinus Van de Velde ligt een obsessief documentair proces, waarbij hij aan de slag gaat met een zelf aangelegd archief van fotografische beelden. 

Welke beelden juist in aanmerking komen, valt niet zomaar vast te leggen, maar duidelijk is wel dat ze een impliciete ideologische lading hebben, dat ze getuigen van een geordend wereldbeeld, van een hedendaagse mythe. Rinus Van de Velde is echter geen documentair kunstenaar, en hij behandelt zijn archiefstukken dan ook niet als objets trouvés, maar als basismateriaal voor houtskooltekeningen. Niet zozeer om een bepaalde essentie te vatten of om de structuur van het beeld te ontmantelen, maar wel om het effect van de tekening zelf, om de waarde die de toeschouwer eraan hecht. In zijn recente, meer monumentale en schilderachtige tekeningen op canvas vertrekt hij van zelfgenomen, geënsceneerde foto's die verwijzen naar verscheidene iconografische tradities. Men zou kunnen zeggen dat Van de Velde, door tekeningen te maken met een kenmerkend eigen handtekening, paradoxaal genoeg een 'totale kunstenaar' probeert te worden, die alle mogelijke kunstenaars incorporeert.

http://www.rinusvandevelde.com

Locaties Beaufort Buiten De Grenzen: Raversyde

Rinus Van de Velde