Beaufort2015: Architectuurtentoonstelling

{blog_image:alt_text}

Categorie: Museumtoeren

België: het lelijkste land ter wereld? We moeten naar de kust gaan om dit soort dialoog over architectuur terug te vinden.

Tussen de betonnen constructies en banale, donkere schoendozen door vinden we de Sint Rochuskerk in Blankenberge. Hierbinnen bots je op waslijnen en wasknijpers, maar ook op schetsen, maquettes en 3D-plannen. De doorsnee kerkganger slaakt een zucht. Passend in het concept van Beaufort, kregen architecten en kunstenaars de kans om een paviljoen te ontwerpen dat voor interactie kan zorgen en bovendien als tentoonstellingslocatie kan dienen. De voorstellen en concepten werden niet uitgevoerd, maar de resultaten van het onderzoek zijn te zien in de St Rochuskerk. Om participatie te stimuleren mag de bezoeker bij de tentoonstelling zijn idee voor een tijdelijke constructie in de openbare ruimte achterlaten. Een mooi idee waarbij het bewustzijn omtrent het opbouwen van een schonere kustomgeving verder groeit.

Foto: Architectuurtentoonstelling in Sint-Rochuskerk Blankenberge © Kristien Daem