Publicaties

PARTICIPATIEKAART
TENTOONSTELLINGSGIDS
CATALOGUS

PARTICIPATIEKAART
Met een participatiekaart (5 euro) kan je de tentoonstelling van 21.06.2015 tot 21.09.2015 bezoeken. In Het Zwin en De Nachtegaal kan je de hele zomer lang met deze participatiekaart terecht; in Raversyde geldt de kaart als een éénmalige toegang tot de attracties Atlantikwall en ANNO 1465.
Met de kaart kunnen eveneens de kunstwerken in Mu.ZEE (gelijkvloers) bezocht worden.

De participatiekaart is te koop in de onthaalpunten in De Nachtegaal, Raversyde, Het Zwin en Mu.ZEE.
In de onthaalpunten in De Nachtegaal en Het Zwin kan enkel cash betaald worden!

De kaart is bovendien gecreëerd door Kelly Schacht, één van de deelnemende kunstenaars van Beaufort Buiten de Grenzen, en kan bewaard worden in de ringmap. Lees hier meer info over haar ontwerp.

TENTOONSTELLINGSGIDS

De tentoonstellingsgids (5 euro) bevat inhoudelijke informatie over de deelnemende kunstenaars en de kunstwerken van Beaufort Buiten de Grenzen.
Je kan de gids vanaf 21.06.2015 kopen in De Nachtegaal, Raversyde en Het Zwin (enkel cash!), alsook in Mu.ZEE De tentoonstellingsgids (pdf-versie) kan ook hier gratis gedownload worden.

De gids kan ook online besteld worden via deze link. De verzendingskosten worden automatisch berekend.

De tentoonstellingsgids kan bewaard worden in de ringmap.

CATALOGUS ALS VERZAMELMAP

De ringmap (5 euro) staat toe om alle publicaties van Beaufort Buiten de Grenzen te verzamelen en bewaren. Ook deze is te koop op de 3 hoofdlocaties van Beaufort Buiten de Grenzen (enkel cash betalen is mogelijk) en in Mu.ZEE.

De projecten van Pablo Helguera en Mark Lombardi krijgen geen fysieke materiële verschijning op één van de drie locaties. Deze kunstwerken worden enkel in de catalogus/ringmap gepubliceerd.

Bovendien is aan elke deelnemende kunstenaar van Beaufort Buiten de Grenzen gevraagd om naast hun kunstwerk in de publieke ruimte, ook een bijdrage aan te leveren voor de ringmap.
Op de drie locaties van de groepstentoonstelling kunnen de kunstenaarsbijdragen van de daar aanwezige kunstenaars verzameld worden.

De catalogus van Beaufort Buiten de Grenzen is een hommage aan die van documenta 5 (de vermaarde editie samengesteld in 1972 door Harald Szeemann). Deze kreeg de vorm van een grote en rode ringmap. Vaak worden grote tentoonstellingen als biënnales of triënnales vanaf de eerste dag meteen vergezeld door een traditionele catalogus met tekst en uitleg. De curatoren wilden graag buiten de grenzen treden van het gebruikelijke en dit conventioneel concept loslaten door juist een catalogus in de vorm van een ringmap (een verwijzing naar school, onderwijs, leren) aan te bieden. Deze ringmap wordt niet als compleet en voltooid aangeboden op 21 juni. De inhoud van de map kan in de loop van de tentoonstelling worden verzameld, waardoor het steeds een continu proces is. Dit betekent dat de bezoeker zijn/haar eigen catalogus kan verzamelen, samenstellen en creëren naar gelang zijn/haar interesses. Op deze manier wordt het een ware collector's item. Dat laatste wordt versterkt door een van de deelnemende kunstenaars, Mariana Castillo Deball, uit te nodigen om de front en back cover van de ringmap te ontwerpen. De ringmap is niet langer enkel een drager van informatie, maar wordt een artistiek object, getiteld Forbidden Symmetries.

Om de verzamelmap letterlijk te laten fungeren als drager van continu nieuwe inhoud is ook een aanmerkelijke rol weggelegd voor de kunstenaars. Zij dragen bij aan de aanvoer van nieuwe materie door een kunstenaarsbijdrage te ontwerpen en te realiseren. Deze bijdrage is gerelateerd aan het gepresenteerde werk op Beaufort en kan een reactie of reflectie zijn, voorlopige schetsen of ideeën bevatten of inspirerende teksten of notities omvatten. De kunstenaars kregen 'carte blanche'. Deze bijdragen zijn beschikbaar op de locatie(s) waar het werk van de betreffende kunstenaar gepresenteerd wordt. Iedere bezoeker krijgt de kans om een unieke bijdrage van de kunstenaars van zijn/haar voorkeur te bemachtigen. Op deze manier compileer je en creëer je zelf een eigen gepersonaliseerde catalogus, een buitengewoon verzamelobject.  

De kunstenaars kregen tevens de opdracht om een andere kunstenaarsbijdrage te realiseren voor het digitale deel van de catalogus, die als pdf-vorm online beschikbaar zal zijn. De catalogus moet als een mogelijke leermiddel beschouwd worden, een educatiemethode voor scholen. De kunstenaarsbijdragen gaan over leren, onderwijs en school. Denk aan: boeken of artikelen die de kunstenaar gelezen heeft over dit onderwerp en die een inspiratie zijn; materiaal dat de kunstenaar in zijn of haar bezit heeft en altijd al wilden gebruiken; etc. De bijdrage kan van de kunstenaar zelf zijn, maar kan evengoed een samenwerking betreffen.

De intentie is om deze bijdragen als een soort schoolboek te beschouwen, te gebruiken en aan te bieden aan scholen na afloop van Beaufort. 'Ideeën maken school' vormt letterlijk de leidraad voor de visie en realisatie van deze catalogus. 

Een selectie van archiefmateriaal van architect, urbanist en ontwerper Yona Friedman zal tevens in de catalogus te vinden zijn, evenals de unieke projecten van Pablo Helguera met zijn THE ANARCHIST WORKBOOKS OF PLOTINO RHODAKANATY en drie 'narratieve structuren' van Mark Lombardi. Uitgebreide en volledige fotografische documentatie van de tentoonstelling en alle tentoongestelde werken bevat de laatste luik van de catalogus en zal enkel beschikbaar zijn in de loop van de tentoonstelling of na afloop.